Myślimy nowoczesne

o biznesie, rozwiązaniach,

produktach dla każdego sektora

Dostarczamy usługi nowej generacji w oparciu o najnowsze technologie, które obecnie uczestniczą w każdej dziedzinie naszego życia, a szybka wymiana informacji i co najważniejsze ciągły dostęp do tych zasobów umożliwiają nam zdobycie przewagi konkurencyjnej na tle innych przedsiębiorstw. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie projektowania, inżynierii sieci oraz usług serwisowych zarówno dla naszych Klientów jak i Partnerów.

Cyberbezpieczeństwo

Cyberprzestępczość urosła do rangi dobrze prosperującego biznesu. Konieczność inwestycji w bezpieczeństwo IT widzą wszyscy – instytucje finansowe, sektor publiczny, jak również małe i średnie firmy. Wynika to z postępującej cyfryzacji. Bezpieczeństwa nie można budować punktowo. Dziś potrzebne jest kompleksowe, wielowymiarowe podejście do ochrony danych na wszystkich poziomach.

W swoim portfolio posiadamy rozwiązania służące do ochrony systemów teleinformatycznych. Dostarczamy systemy do zabezpieczania sieci przewodowych i bezprzewodowych oraz zapewniamy bezpieczeństwo danych w warstwie serwerów, stacji roboczych i urządzeń mobilnych. Tworzymy i implementujemy systemy bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą IT dostosowane do potrzeb klienta.

Obszar infrastruktury teleinformatycznej

PSS – obszar obecnej infrastruktury teleinformatycznej chroniący dostęp przedsiębiorstwa z zewnętrznym – klasyczny ekosystem bezpieczeństwa (firewall, IDS, IPS, NAC, SIEM, Anty Wirus, DLP, etc.).

Obszar infrastruktury przemysłowej

ICSS – obszar infrastruktury przemysłowej realizujący komunikację urządzeń w sieci automatyki przemysłowej.

Obszar proaktywnego wykrywania i reakcji

PDR – obszar proaktywnego wykrywania zagrożeń i reakcji w czasie rzeczywistym na nieznane i niesklasyfikowane cyberataki na infrastrukturę technologiczna (IT/OT), które nie zostały rozpoznane i zidentyfikowane poprzez klasyczny ekosystem zabezpieczeń, który jednak chroni tylko przed tym co znane.

Obszar identyfikacji, reakcji i zapobiegania cyberbezpieczeństwa

SOC 3D – obszar identyfikacji, reakcji i zapobiegania cyberbezpieczeństwa. Incydenty naruszające bezpieczeństwo cybernetyczne staja się powszechnym zjawiskiem i charakteryzują się dużym stopniem zaawansowania.

Obszar zasobów osobowych

UEX – obszar zasobów osobowych rozumiany jako zespół osób odpowiedzialnych bezpośrednio za ochronę infrastruktury oraz wszystkich pracowników, a w szczególności podniesienia ich świadomości zagrożeń cyberprzestępczych.

System do komunikacji grupowej

System Crypttia to nowoczesne rozwiązanie do komunikacji grupowej dla firm działających na rozległych obszarach przy wykorzystaniu istniejących sieci komórkowych GSM, UMTS, 3/4G, LTE oraz sieci bezprzewodowych WiFi.

Oprogramowanie wspierające procesy biznesowe ― FFA

Rozwiązanie klasy FFA (Field Force Automation) pozwalające na zarządzanie pracą grup serwisowych w terenie.

Rozwiązanie składa się z dwóch elementów: aplikacji www dla Planera / Dyspozytora oraz aplikacji mobilnej dla Pracownika Serwisu.

Moduł planowania

Hand rolling code is fun sometimes, but not ideal for getting projects done quickly or allowing clients to maintain pages.

Analityka zarządcza

Rozwiązanie oparte o technologię Business Inteligentce.

Moduł dyspozytorski

Wersja mobilna

 • Pełna obsługa zleceń
 • Automatyczne raportowanie statusów
 • Nawigacja do miejsca realizacji zadania
 • Podpis odbiorcy po wykonaniu zadania
 • Obustronna komunikacja online dyspozytor / serwisant
 • Ostrzeżenia i komunikaty systemowe
 • Track &Trace serwisanta
 • Materiały i pomoc techniczna
Moduł dyspozytorski

Wersja webowa

 • Zarządzanie zleceniami serwisowymi
 • Przypisanie zadań do poszczególnych grup serwisantów
 • Tworzenie grup serwisantów
 • Przypisywanie zasobów i kompetencji do realizacji zadań
 • Track &Trace (bieżąca pozycja, trasa przejazdu, historia)
 • Obustronna komunikacja online dyspozytor / serwisant
 • Siatki zajętości i harmonogramy

Analityka zarządcza

Rozwiązanie oparte o technologię Business Inteligentce:

 • Analiza trendów
 • Analiza zrealizowanych operacji
 • Analiza przyczyn reklamacji
 • Analiza terminowości realizacji zleceń
 • Analiza ilości reklamacji w regionie
 • Statystyki porównawcze
 • Wskaźniki KPI
 • Raporty geo-marketingowe

Systemy bezpieczeństwa

Koncepcje i projekty

Tworzymy koncepcje systemów bezpieczeństwa w oparciu o najnowsze regulacje prawne i doświadczenie naszych konsultantów. Projektujemy kompleksowo systemy teletechniczne oraz bezpieczeństwa.

Zajmujemy się wykonywaniem dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie etapy procesu projektowania; koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski.

Posiadamy doświadczenie w realizacjach skomplikowanych obiektów użyteczności publicznej takich jak lotniska, stadiony, dworce

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z projektowaniem systemów nisko prądowych i infrastruktury teletechnicznej.

Projektujemy

Sieci teleinformatyczne (okablowanie strukturalne budynków, sieci szkieletowe itd.)

Projektujemy

Kompleksowe systemy sterowania w budynkach i integracji danych (BMS, SMS, PSIM)

Projektujemy

Urządzenia i systemy telekomunikacyjne

Projektujemy

Systemy nadzoru i ochrony obiektów:

 • sygnalizacji włamania i napadu
 • sygnalizacji pożaru
 • systemy kontroli dostępu
 • systemy nadzoru wizyjnego (CCTV)
 • centrum monitoringu i stanowiska nadzoru

Instalacje

Wykonujemy instalacje nisko prądowe bazując na doświadczeniu i zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych.

Zajmujemy się wykonawstwem zawierającym wszystkie etapy procesu instalacji; ocena projektu, wykonanie, uruchomienie, nadzór gwarancyjny i po gwarancyjny

Posiadamy doświadczenie w realizacjach skomplikowanych obiektów użyteczności publicznej takich jak lotniska, stadiony, dworce

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z instalacją systemów nisko prądowych i infrastruktury teletechnicznej.

Wykonujemy

Sieci teleinformatyczne (okablowanie strukturalne budynków, sieci szkieletowe itd.)

Poznaj naszych partnerów

Wykonujemy

Kompleksowe systemy sterowania w budynkach i integracji danych (BMS, SMS, PSIM)

Poznaj naszych partnerów

Wykonujemy

Urządzenia i systemy telekomunikacyjne

Poznaj naszych partnerów

Wykonujemy

Systemy nadzoru i ochrony obiektów:

 • sygnalizacji włamania i napadu
 • sygnalizacji pożaru
 • systemy kontroli dostępu
 • systemy nadzoru wizyjnego (CCTV)
 • centrum monitoringu i stanowiska nadzoru

Poznaj naszych partnerów

Audyty i szkolenia

Prowadzimy audyty bezpieczeństwa.Wdrażamy rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo oraz integrujące informacje o zagrożeniach. Prowadzimy szkolenia indywidualne oraz dla firm z zakresu bezpieczeństwa.

Świadczymy usługi w zakresie audytu bezpieczeństwa informacji opierając się na własnym doświadczeniu i znajomości szczegółowych przepisów w tej dziedzinie.

W wyniku audytu osiągamy takie efekty jak: wskazanie i określenie sposobu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie bezpieczeństwa oraz zaprojektowanie określonych usprawnień wpływających na dalszą pracę.

Wykazujemy zarówno rzeczywiste, jak i potencjalne zagrożenia występujące w organizacji, oceniamy występujące ryzyko i motywujemy do jego eliminowania.

Audytujemy:

 • kompleksowe systemy sterowania w budynkach i integracji danych (BMS, SMS, PSIM)
 • urządzenia i systemy telekomunikacyjne
 • systemy nadzoru i ochrony obiektów
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych
 • przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych