Jesteśmy integratorem dbającym o Twój biznes

Nasza firma zapewnia stabilny rozwój i niezawodność działania. Od 2011 roku prowadząc działalność w sektorze IT/Telco dzielimy się swoim doświadczeniem w dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań dla różnych segmentów rynku, oferując zaawansowane systemy w zakresie przesyłania i przetwarzania danych poprzez sieci przewodowe i bezprzewodowe oraz zapewniając ich wysokie bezpieczeństwo. Jesteśmy Członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Cele biznesowe naszych klientów realizujemy przy wykorzystaniu zarówno znanych powszechnie jak i alternatywnych technologii w stosunku do powszechnie dostępnych na rynku. Koncentrujemy się na osiąganiu jak największego stopnia innowacyjności.

Smart IT Solutions ― filary naszej firmy

Innowacyjność

Wykorzystujemy alternatywne technologie w stosunku do powszechnie dostępnych na rynku w celu osiągnięcia jak największego stopnia innowacyjności.

Bezpieczeństwo

Udzielamy wszechstronnego wsparcia przy rozwiązywaniu problemów oraz zapewniamy indywidualną opiekę dedykowanego specjalisty.

Wiarygodność

Swoją wiarygodność budujemy na głębokiej wiedzy i doświadczeniu wysokiej klasy specjalistów z dziedzin związanych z nowymi technologiami, którzy pracują dla Red Clover.

Wiedza

Nasz doświadczony zespół, który dzięki partnerstwu ze światowymi liderami wśród dostawców nowoczesnych technologii z powodzeniem podejmuje się realizacji nawet najtrudniejszych projektów.

Doświadczenie

Jako integrator rozwiązań teleinformatycznych zrealizowaliśmy wiele projektów związanych z inwestycjami w technologie informatyczne, infrastrukturę, usługi telekomunikacyjne oraz software.

Elastyczność

Oferujemy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań funkcjonalnych, a także optymalne pod względem kosztowym – wykorzystując dotychczasowe doświadczenia oraz najlepsze praktyki w zakresie doradztwa, projektowania i wdrażania.
Wybrane projekty

Zakres projektu: dostawy urządzeń sieciowych wraz z instalacją i uruchomieniem 100 aktywnych węzłów sieci i 2 węzłów szkieletowych + budowa, wyposażenie i uruchomienie dwóch Centrów Zarządzania Siecią + dostawy urządzeń radiowych do budowy warstwy dostępowej + dostawy infrastruktury pasywnej.

Operator Sieci Szerokopasmowej

Zakres projektu: usługi dostępu do internetu dla 3000 abonentów + dostarczenie urządzeń końcowych do abonentów + obsługa serwisowa.

Administracja Samorządowa

Zakres projektu: dostawa tabletów SAMSUNG oraz tablicy interaktywnej wraz ze szkoleniami dla Nauczycieli + tablety wyposażone w oprogramowanie SAMSUNG SCHOOL, wspomagające efektywne prowadzenie zajęć lekcyjnych.

Szkoła Podstawowa z województwa Wielkopolskiego

Zakres projektu: dostawa licencji na oprogramowanie ORACLE wraz z Asystą Techniczną i Konserwacji na okres 12 miesięcy.

Ministerstwo

Zakres projektu: kompleksowe wdrożenie systemu MS SharePoint + uruchomienie Platformy SharePoint i EPM obejmującej ponad 2000 użytkowników + dostawa niezbędnej infrastruktury IT + opieka i serwis platformy.

Bank Detaliczny

Wspólnie budujmy lepszy biznes

Dołącz do grona naszych Partnerów